+31 (0)26 213 65 50 info@biomimicry.nl

Keurmerk

Het keurmerk Future Proof

Het keurmerk Future Proof is een biomimicry keurmerk dat staat voor een toekomstbestendige organisatie die organisatorische veerkracht en innovatiekracht heeft ontwikkeld zodat tijdig kan worden ingespeeld op wijzigende economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het keurmerk staat voor een moderne, maatschappelijk verantwoorde werkgever met een gezonde cashflow. Medewerkers en stakeholders weten meteen dat de organisatie een hoge levensvatbaarheid heeft en meeverandert met de maatschappij.

Opzet keurmerk Future Proof

Per thema (negen in totaal) is een kader opgesteld van eisen waaraan de organisatie dient te voldoen. Deze eisen worden beoordeeld en gewogen. De opzet van het keurmerk is als volgt:

 • De maximale totaalscore per thema is 5.
 • De negen thema’s moeten per thema minimaal een score van 3 hebben.
 • De drie deelgebieden strategie, innovatie en organisatie dienen minimaal een score van 4 te hebben.
 • Indien bovenstaande is gerealiseerd dan bepaalt de totaalscore van de thema’s de kwalificatie voor het keurmerk.

 

Het keurmerk kent drie niveaus:

 1. Goud: negen thema’s minimaal een score van 3 én drie deelgebieden minimaal een score van 4 én totaalscore thema’s ≥ 42,5
 2. Zilver: negen thema’s minimaal een score van 3 én drie deelgebieden minimaal een score van 4 én totaalscore thema’s ≥ 39,5
 3. Brons: negen thema’s minimaal een score van 3 én drie deelgebieden minimaal een score van 4 én totaalscore thema’s ≥ 36,0

 

Per thema kunnen 120 punten worden toegekend, de eindscore van een thema gedeeld door 24 geeft de totaalscore per thema. Een thema bestaat uit acht onderdelen en elk onderdeel kent drie beoordelingsvragen. Elke vraag kan maximaal 5 punten opleveren.

De thema’s zijn:

 1. Strategie
 2. Focus
 3. Ketendenken
 4. Duurzaamheid
 5. Leiderschap
 6. Dynamiek
 7. Flexibiliteit
 8. Veranderen
 9. Vernieuwen 

 

Looptijd Keurmerk Future Proof

Het keurmerk heeft een geldigheid van maximaal twee jaar na een positieve accreditatie. Indien gedurende de twee jaar zich ontwikkelingen voordoen die een grote impact hebben op de organisatie, zoals een drastische wijziging in de bedrijfsvoering of de strategie van de organisatie, kan het keurmerk worden ingetrokken.

 

Accreditatie 

Het keurmerk wordt afgegeven na een positieve beoordeling van een door Biomimicry Consultancy geselecteerd onafhankelijk accountantskantoor.

 

Contact

Wilt u meer weten over dit keurmerk? Neem gerust contact met ons op!