+31 (0)26 213 65 50 info@biomimicry.nl

Veranderen

5 O-verandermodel & dierenorganisatiemodel

Continu veranderen is de enige zekere factor in een omgeving waarin onzekerheden regeren en waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Veerkrachtige organisaties zorgen ervoor dat veranderen een onderdeel is van de dagelijkse gang van zaken. Helaas vindt 70% van de mensen veranderen niet leuk. Door snelle verandercycli te creëren en de mens te benaderen vanuit zijn kracht, wordt veranderen wel leuk. Het 5 O-verandermodel en de groepsinzichten op gedrag vanuit het dierenorganisatiemodel helpen u hierbij.

De natuur verandert om veerkrachtig te blijven: de octopus verandert continu om zich aan te passen aan zijn omgeving. De flexibiliteit van zijn huid zorgt voor verschillende structuurelementen waardoor hij in combinatie met licht opgaat in zijn omgeving.

 

Wilt u hier meer over weten? Neem gerust contact op met ons.

 

Els Martijn

Biomimicry-consultant en schrijfster van het boek Firm of the Future 3.8; De veerkrachtige organisatie

Tip: probeer biomimicry een onderdeel te laten worden van de cultuur binnen uw organisatie: Biomimicry Consultancy